Homerocentos and the Ontology of Christ

Szymon Drzyżdżyk

Abstrakt


Artykuł podejmuje problem ontologii Jezusa Chrystusa wyłaniającej się z kart poetyckich utworów z IV i V wieku, określanych mianem Homerocentonów. Składa się z trzech części. Pierwsza prezentuje homerycką koncepcję wcielenia, ukazując rozumienie wcielenia bóstwa obecne w Iliadzie i w Odysei. W drugiej zostaje krótko przybliżona tendencja inkarnacyjna obecna w Biblii. Ostatnia część koncentruje się na próbie zharmonizowania biblijnej i homeryckiej koncepcji wcielenia, a zatem na ukazaniu ontologii Jezusa Chrystusa w Homerocentonach.


Słowa kluczowe


apolinaryzm; hellenizacja; Homerocentony; ontologia Jezusa Chrystusa

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Daniélou J., Aniołowie i ich misja, Warszawa-Ząbki 2006.

Drzyżdżyk S., Chrystologia z perspektywy Mitu Trojańskiego, Kraków 2017.

Drzyżdżyk S., Demonologia Homerocentonów, „Bielsko-Żywieckie Studia Teologiczne” 17 (2016), p. 89–98.

Edwards M. W., The Iliad: A Commentary, vol. 5, Cambridge 1991.

Fernandez Contreras M. A., Las epifanías en la épica homérica, „Habis” 30 (1999), p. 7–17.

Gilski M., Mariologia centonów, Kraków 2015.

Heubeck A., West S., Hainsworth J. B., A Commentary on Homer’s Odyssey, vol. 1, Oxford 1988.

Homer, Ilias, Rhapsodias 1–12 continens, rec., testimonia congessit M. L. West, Stuttgart 1998.

Homer, Ilias, Rhapsodias 13–24 et indicem nominum continens, rec., testimonia congessit M. L. West, München 2000.

Homer, Odyssea, rec. A. Ludwich, vol. 1, Editio stereotypa editionis primae (1889), Stutgardiae et Lipsiae 1998.

Homer, Odyssea, rec. A. Ludwich, vol. 2, Editio stereotypa editionis primae (1889), Stutgardiae et Lipsiae 1998.

Homer, Odyssey. Books XIII and XIV, ed by A. M. Bowie, Cambridge 2013.

Homerocentones, ed. R. Schembra, Turnhout 2007.

Janko R., The Iliad: A Commentary, vol. 4, Cambridge 1992.

Kasper W., Jezus Chrystus, Warszawa 1983.

Kirk G. S., The Iliad: A Commentary, vol. 2, Cambridge 1990.

Łukaszuk T. D., Ty jesteś Chrystus, Syn Boga żywego. Dogmat chrystologiczny w ujęciu integralnym, Kraków 2000.

Piasecki D., Centony Homeryckie. Spotkanie tradycji pogańskiej z chrześcijańską, Kraków 2014.

Pucci P., Epifanie testuali nell’ “Iliade”, “Studi italiani di Filologia classica” 78 (1985), p. 170–183.

Sandnes K. O., The Gospel “According to Homer and Virgil”. Cento and Canon, Leiden–Boston 2011.

Sandnes K. O., Early Christian Discourses on Jesus’ Prayer at Gethsemane. Courageous, Committed, Cowardly?, Leiden 2016.

Schembra R., La prima redazione dei centoniomerici. Traduzione e commento, Alessandria 2006.

Schembra R., La seconda redazione dei centoniomerici. Traduzione e commento, Alessandria 2007.

Sesboüé B., Jezus Chrystus Jedyny Pośrednik. Rzecz o odkupieniu i zbawieniu, t. 1, Poznań 2015.

Sesboüé B., Wolinski J., Historia dogmatów, t. 1: Bóg zbawienia, Kraków 1999.

Talbert Ch. H., The Development of Christology during the First Hundred Years and Other Esseys on Early Christian Christology, Leiden–Boston 2011.

Usher M. D., Homeric Stichings. The Homeric Centos of the Empress Eudocia, New York–Oxford 1998.
Copyright (c) 2019 Szymon Drzyżdżyk