Tom 49 (2017)

Spis treści

Teologia

Antydemoniczny charakter sakramentu Eucharystii PDF
Marta Ficoń 7-28
Idea of right application. Robert Frost’s motive of going beyond rightly applied to spiritual issues PDF (English)
Marcin Godawa 29-40
Ku teologicznemu pojęciu religii PDF
Krystian Kałuża 41-65
Miejsce i znaczenie wyznania wiary w liturgii PDF
Janusz Królikowski 67-80
Miriam, muzykująca prorokini PDF
Grzegorz Kubies 81-109
Acedia a lype w pismach Ewagriusza z Pontu. Teo-antropologia ontologiczna PDF
Lidia Macheta 111-128
Symbole w filmie W imię… Małgorzaty Szumowskiej w perspektywie interpretacji kerygmatycznej PDF
Dariusz Martynowicz 129-144
Niezbędność duchowości dla stawienia czoła kryzysowi ekologicznemu: przesłanie encykliki Laudato si’ PDF
Wojciech Misztal 145-161
Preferencyjna miłość do ubogich w przepowiadaniu Kościoła PDF
Henryk Sławiński 163-174

Filozofia

Nauka a religijność człowieka z perspektywy religioznawstwa kognitywnego PDF (English)
Wojciech Grygiel 177-194
Louis Lavelle i problemy ponowoczesności PDF (Español)
Władysław Zuziak 195-215

Historia

Postępowania karne prowadzone w latach 1947–1955 w sprawach przestępstw okupacyjnych popełnionych przez policjanta granatowego Jana Błażeja. Przyczynek do badań nad stosunkami polsko-żydowskimi PDF
Roman Gieroń 219-247
Mauzoleum Apaka Hodży w Kszgarze jako symbol tożsamości Ujgurów (1640–2015) PDF (English)
Krzysztof Kościelniak 249-281
Szkoły parafialne na Podolu ok. 1830 roku PDF
Jan Szczepaniak 283-316

Pedagogika

Integralna wizja człowieka jako fundament kultury i wychowania PDF
Grzegorz Godawa 319-340

Prawo kanoniczne

Posługa nauczania w uchwałach II Synodu Katowickiego PDF
Jan Dyduch 343-355
State law as a determinant of church legislation: the case of Poland PDF (English)
Piotr Kroczek 357-370
Rozwód w prawie Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego: ewolucja instytucji w XX wieku PDF
Urszula Miernik 371-387

Kronika

Chronica PDF (English)
Jan Daniel Szczurek 391-451