Tom 11 (2015)

Spis treści

Artykuły

Rekolekcje parafialne w aspekcie kanonicznym PDF
Jerzy Adamczyk 9-29
Sobór Trydencki i nierozerwalność małżeństwa: hermeneutyczne refleksje na temat zasięgu jego doktryny PDF
Nicolás Álvarez de las Asturias 31-62
Iusiurandum de veritate dicenda w kanonicznym procesie o nieważność małżeństwa PDF
Adam Bartczak 63-77
Ogólna charakterystyka Wydziału Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie PDF
Jan Dyduch 79-93
Introduction to the separate property regime in Polish law PDF (English)
Piotr Kroczek 95-105
Kilka uwag na temat Relatio synodi Zwyczajnego Synodu Biskupów (październik 2014) PDF
Józef Krzywda CM 107-116
Małżeństwo i rozwód w Kościele waldensów we Włoszech w perspektywie małżeństwa mieszanego PDF
Piotr Lewandowski 117-133
Znaczenie kanonicznej formy zawarcia małżeństwa PDF
Piotr Majer 135-155
Rimozione del Superiore religioso stante munere: cause e procedimento PDF (Italiano)
Przemysław Michowicz OFMConv 157-175
Recepcja instrukcji procesowej Dignitas connubii w Polsce PDF
Tomasz Rozkrut 177-193
Sprawca aborcji: głos w dyskusji nad przestępstwem z kan. 1398 KPK PDF
Piotr Skonieczny OP 195-216
Władza rodzicielska a wolność religijna dziecka w prawie kanonicznym PDF
Elżbieta Szczot 217-234

Recenzje

Ks. Jerzy Jastrzębski, Paragraf w sercu. Kardynał Stefan Wyszyński o miłości i sprawiedliwości społecznej, Wydawnictwo UNUM, Kraków 2014, ss. 431 PDF
Andrzej Franciszek Dziuba 237-240
La penitenza tra Gregorio VII e Bonifacio VIII. Teologia – Pastorale – Istituzioni, a cura di Roberto Rusconi, Alessandro Saraco, Manlio Sodi, presentazione di kard. Manuel Monteiro de Castro, Penitenziere Maggiore, prolusione Krzysztof Nykiel PDF
Andrzej Franciszek Dziuba 241-245
Carmelo Salvatore Asero, La dipendenza sessuale da internet e la sua incidenza in ordine alla capacità consensuale matrimoniale, Lateran University Press, Città del Vaticano 2014, ss. 240 PDF
Przemysław Michowicz OFMConv 246-249
Paolo Gherri, Introduzione al diritto amministrativo canonico. Fondamenti, Giuffrè Editore, Milano 2015, ss. 318 PDF
Przemysław Michowicz OFMConv 250-256

Sprawozdania

Ochrona praw dziecka w Kościele – sympozjum Wydziału Prawa Kanonicznego – 20 listopada 2014 roku PDF
Bogumiła Plewa 259-264
Wyjazd naukowy studentów Wydziału Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie do Rzymu (16–21 maja 2015 roku) PDF
Bogumiła Plewa 265-269