Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Tom 8 (2012) Artur G. Miziński, Status prawny adwokata w Kościele łacińskim, Lublin 2011, ss. 669 Szczegóły   PDF
Tomasz Rozkrut
 
Tom 11 (2015) Carmelo Salvatore Asero, La dipendenza sessuale da internet e la sua incidenza in ordine alla capacità consensuale matrimoniale, Lateran University Press, Città del Vaticano 2014, ss. 240 Szczegóły   PDF
Przemysław Michowicz OFMConv
 
Tom 9 (2013) Choroba celiakii w odniesieniu do sakramentu święceń Abstrakt   PDF
Jerzy Adamczyk
 
Tom 12 (2016) Czy kapłan będący szafarzem sakramentu, może jednocześnie pełnić funkcję ojca chrzestnego? Szczegóły   PDF
Piotr Kroczek
 
Tom 8 (2012) Czy można rozdzielić prymat nauczania od prymatu jurysdykcji? Perspektywa ekumeniczna Abstrakt   PDF
Piotr Kroczek
 
Tom 10 (2014) È possibile risolvere la questione dell’incardinazione anomala di cui al can. 701 del CIC/83? Abstrakt   PDF (Italiano)
Przemysław Michowicz
 
Tom 10 (2014) Francisco J. Ramos, Delfina Moral Carvajal, „Diritto processuale canonico”, terza edizione aggiornata e ampliata, vol. 1, Angelicum University Press, Romae 2013, 510 s. ... Szczegóły   PDF
Tomasz Rozkrut
 
Tom 12 (2016) Fundamentalne zasady inspirujące aktualny Statut Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie Abstrakt   PDF
Jan Dyduch
 
Tom 12 (2016) Funkcje klauzul generalnych na przykładzie kodeksu prawa kanonicznego z 1983 roku Abstrakt   PDF
Piotr Kroczek
 
Tom 8 (2012) Hermeneutyka prawa kanonicznego przedmiotem rotalnego przemówienia papieża Benedykta XVI w 2012 roku Abstrakt   PDF
Tomasz Rozkrut
 
Tom 9 (2013) Intencja przyjęcia chrztu u dorosłego Abstrakt   PDF
Tomasz Jakubiak
 
Tom 11 (2015) Introduction to the separate property regime in Polish law Abstrakt   PDF (English)
Piotr Kroczek
 
Tom 11 (2015) Iusiurandum de veritate dicenda w kanonicznym procesie o nieważność małżeństwa Abstrakt   PDF
Adam Bartczak
 
Tom 8 (2012) Jan Paweł II ustawodawcą Kościoła. Międzynarodowe sympozjum prawa kanonicznego, Lugano (Szwajcaria), 22–23 marca 2012 roku Szczegóły   PDF
Tomasz Rozkrut
 
Tom 12 (2016) Kanoniczne postępowanie administracyjne: zarys problematyki na przykładzie wartości dowodowej środków komunikacji elektronicznej Abstrakt   PDF
Przemysław Michowicz
 
Tom 11 (2015) Kilka uwag na temat Relatio synodi Zwyczajnego Synodu Biskupów (październik 2014) Abstrakt   PDF
Józef Krzywda CM
 
Tom 10 (2014) Kim jest proboszcz zakonny? O relacji między przełożonym zakonnym a proboszczem w parafii powierzonej instytutowi zakonnemu Abstrakt   PDF
Piotr Skonieczny
 
Tom 10 (2014) Kontrowersje wokół normatywnego podziału na osoby prawne publiczne i osoby prawne prywatne (kan. 116 KPK) Abstrakt   PDF
Ginter Dzierżon
 
Tom 12 (2016) Kryteria oceny ekspertyzy psychologiczno-psychiatrycznej w kanonicznym procesie małżeńskim z tytułu niezdolności psychicznej Abstrakt   PDF
Mariusz Czajkowski
 
Tom 11 (2015) Ks. Jerzy Jastrzębski, Paragraf w sercu. Kardynał Stefan Wyszyński o miłości i sprawiedliwości społecznej, Wydawnictwo UNUM, Kraków 2014, ss. 431 Szczegóły   PDF
Andrzej Franciszek Dziuba
 
Tom 8 (2012) ks. Józef Krukowski, Prawo administracyjne w Kościele, Warszawa 2011, ss. 648 Szczegóły   PDF
Józef Krzywda
 
Tom 8 (2012) ks. Lucjan Świto, Alienacja majątku kościelnego w diecezjach rzymskokatolickich w Polsce, Biblioteka Wydziału Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2010, ss. 273 Szczegóły   PDF
Andrzej Pastwa
 
Tom 9 (2013) ks. Wojciech Góralski, Błąd co do przymiotu osoby a nieważność małżeństwa kanonicznego (kan. 1097 § 2 KPK), Płock 2012, ss. 334 Szczegóły   PDF
Tomasz Rozkrut
 
Tom 10 (2014) Ksiądz kardynał Zenon Grocholewski, „Uniwersytety wobec współczesnych wyzwań”, Wyd. Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 2013, 400 s. Szczegóły   PDF
Józef Krzywda
 
Tom 11 (2015) La penitenza tra Gregorio VII e Bonifacio VIII. Teologia – Pastorale – Istituzioni, a cura di Roberto Rusconi, Alessandro Saraco, Manlio Sodi, presentazione di kard. Manuel Monteiro de Castro, Penitenziere Maggiore, prolusione Krzysztof Nykiel Szczegóły   PDF
Andrzej Franciszek Dziuba
 
1 - 25 z 80 elementów 1 2 3 4 > >>