Redakcja

Międzynarodowa Rada naukowa

prof. dr hab. Kazimierz Dola, Uniwersytet Opolski, Wydział Teologiczny, Polska

ks. prof. dr hab. Józef Mandziuk, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

ks. prof. dr hab. Józef Pater, Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu, Polska

ks. prof. dr hab. Zygmunt Zieliński, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Teologii, Polska

Dr hab. Janusz Smołucha, Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydział Filozoficzny, Polska

Prof. Marko Jacov, Università del Salento, Literatura i Filozofia, Języki i Dziedzictwo Kulturowe, Lecce, Włochy, Włochy

dr hab. Aldona Prašmantaitė, Lietuvos Istorijos Instututas, Wilno, Litwa

dr hab. Aleksander Jewgieniewicz Musin, Rosyjska Akademia Nauk, Rosja

Dr. Emile van Binnebeke, Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis, Belgia

dr hab. Witalij Michałowski, Uniwersytet Kijowski im. Borysa Grinczenki, Ukraina

dr. hab. Natalia Starczenko, Narodowa Akademia Nauk Ukrainy, Ukraina