Adam Chmielowski - Święty Brat Albert

Zdzisław Kliś

Abstrakt


Artykuł omawia życie i działalność Świętego Adama Chmielowskiego - Brata Alberta.

Słowa kluczowe


Święty; Adam Chmielowski; Brat Albert; Jan Paweł II

Pełny tekst:

PDF


Copyright (c) 2015 Zdzisław Kliś