Bielany – ulubione miejsce Krakowa. Związki bielańskich kamedułów z Krakowem w okresie staropolskim

Andrzej Bruździński

Abstrakt


Na początku XVII wieku pojawili się pejzażu krakowskim biali mnisi, kameduli, którzy przyszli do Krakowa po trudnym okresie reformacji i  niepokojów, jakie dotknęły wszystkie dziedziny ludzkiego życia, przede wszystkim religijnego, ale także społecznego, umysłowego i obyczajowego. Kameduli przyszli po  zaprowadzeniu ładu i porządku w Kościele poprzez postanowienia Tridentinum. Przyszli, aby poprzez przykład własnego umartwienia i milczenia wlać w rozgorączkowane sarmackie głowy spokój myślenia i postępowania – tak jak spokój bieli i harmonii ich monumentalnego klasztoru górującego nad miastem. Ich zakonna prostota i ubóstwo połączyła się tutaj z barokową „tendencją  zmagającego się nadmiaru”, a wszystko po to, aby umocnić wiarę i pobożność katolików, a zawstydzić protestanckie obrazoburcze ubóstwo.

Słowa kluczowe


kameduli; klasztor kamedułów na Bielanach; Kraków

Pełny tekst:

PDF


Copyright (c) 2015 Andrzej Bruździński