Ksiądz Jakub Janidło - wybitny przedstawiciel profesury krakowskiej XVII stulecia

Janina Bieniarzówna

Abstrakt


W historii Akademii Krakowskiej wiek XVII nie należy do okresów najlepiej opracowanych. Wystarczy powiedzieć, że w wydanych z okazji wielkiego jubileuszu "Dziejach Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 1364-1764" /Kraków 1964/ całkowicie został pominięty okres 1633-1648, że nie doczekała się naukowej monografii walka Akademii z jezuitami, że wiele postaci zasłużonych w dziejach naszej kultury nie posiada szerszych aniżeli encyklopedyczne biografie. Napotyka na spore trudności ustalenie obsady poszczególnych katedr, a dzieje Wydziału Prawa nie stanowią w tym zakresie wyjątku. W drugiej połowie XVI w. Wydział ów przeżywał okres zastoju i dezorganizacji. Dopiero pod koniec lat siedemdziesiątych zaczynają władze uniwersyteckie podejmować próby jego reformy, na razie bez większych rezultatów.  W samym końcu stulecia wchodzi do Wydziału Prawa wybitna osobistość: Jakub Janidło z Bodzentyna, trzykrotny rektor w latach 1614-1619, który w pierwszym dwudziestoleciu XVII wieku odegrał ważną rolę w walce z jezuitami, przeciwstawiając się założeniu ich akademii w Poznaniu i kolegium, prowadzonego przez zakon, w Krakowie. On też miał niemałe zasługi przy organizacji Szkół Nowodworskich.


Słowa kluczowe


ks. Jakub Janidło; profesura; Kraków; XVII wiek

Pełny tekst:

PDF


Copyright (c) 2015 Janina Bieniarzówna