Akt fundacyjny prepozytury w benedyktyńskich Książnicach Wielkich z r. 1508

Maria Kowalczyk

Abstrakt


Celem niniejszej publikacji jest wydanie drukiem pochodzącego
z r. 1508 dokumentu erekcyjnego prepozytury i mansjonarii w Książnicach Wielkich, wsi koło Koszyc, w dawnym powiecie proszowskim. Przez swoją niezwykłą drobiazgowość, wprost detaliczność, wnosi on wiele szczegółów do organizacji tych instytucji kościelnych. Formalnym fundatorem prepozytury w Książnicach Wielkich był klasztor tyniecki, zaś inicjatorem i  faktycznym fundatorem był dotychczasowy proboszcz Mikołaj z Koprzywnicy, zwany też z Szadka. Prepozytura w formie erygowanej w r. 1508 zasadniczo przetrwała do r. 1809.Słowa kluczowe


Książnice Wielkie; prepozytura; mansjonaria

Pełny tekst:

PDF


Copyright (c) 2015 Maria Kowalczyk