Błogosławiona Matka Kolumba Gabriel, benedyktynka lwowska

Grzegorz Chajko

Abstrakt


Artykuł przedstawia życie błogosławionej Matki Kolumby Gabrieli, benedyktynki lwowskiej.

Słowa kluczowe


błogosławiona; Matka Kolumba Gabriel; Jan Paweł II

Pełny tekst:

PDF


Copyright (c) 2016 Grzegorz Chajko