108 Męczenników II wojny światowej

Maciej Sadowski

Abstrakt


Artykuł przedstawia historię 108 Męczenników zamordowanych za wiarę podczas II wojny światowej, beatyfikowanych przez papieża Jana Pawła II w 1999 roku.

Słowa kluczowe


II wojna światowa; błogosławieni; 108 Męczenników; Jana Paweł II

Pełny tekst:

PDF


Copyright (c) 2015 Maciej Sadowski