Aleksander Bocheński a realizm polityczny – zarys problemu

Ariel Orzełek

Abstrakt


Realizm polityczny jest pojęciem trudnym w definicji. Pomocna może być w tym przypadku analiza specyficznych przykładów. Niniejszy tekst dotyczy problemu realizmu w myśli politycznej Aleksandra Bocheńskiego. Wyrażana przez publicystykę, ulegała znamiennej ewolucji. Przed 1939 r. był on rzecznikiem Polski „mocarstwowej”, podczas wojny snuł plany kolaboracji z Niemcami, po 1945 r. był apologetą Polski Ludowej, broniąc jej także w III Rzeczypospolitej. Bocheński szukał politycznego realizmu, nie oznacza to jednak, że zawsze udało mu się pozostać w tym nurcie refleksji o polityce.

Słowa kluczowe


Aleksander Bocheński, myśl polityczna, publicystyka, realizm polityczny, Stowarzyszenie „PAX”

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Bocheński A., Dzieje głupoty w Polsce. Pamflety dziejopisarskie, Warsaw 1947.

Bocheński A., Rozmyślania o polityce polskiej, Warsaw 1987.

Dudek A., Pytel G., Bolesław Piasecki. Próba biografii politycznej, London 1990.

Friszke A., Między wojną a więzieniem 1945–1953. Młoda inteligencja katolicka, Warsaw 2015.

Kimla P., Historycy-politycy jako źródło realizmu politycznego. Tukidydes – Polibiusz – Machiavelli, Krakow 2009.

Kloczkowski J., Szułdrzyński M. (ed.), Patriotyzm i zdrada. Granice realizmu i idealizmu w polityce i myśli polskiej, ed. J. Kloczkowski, M. Szułdrzyński, Krakow 2008.

Król M., Style politycznego myślenia. Wokół „Buntu Młodych” i „Polityki”, Paris 1979.

Morgenthau H.J., Polityka między narodami. Walka o potęgę i pokój, Warsaw 2010.

Mozgol R., Ryzykowna gra. Jak Aleksander Bocheński przyczynił się do powstania „Dziś i Jutro”, “Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej”, no. 4 (2007).

Rękas K., Sapere auso – wspomnienie o śp. Aleksandrze Bocheńskim (1904–2001), “Pro Fide Rege et Lege”, no. 1 (2001).

Sikorski T., Wątor A. (ed.), Marzyciele i realiści. O roli tradycji w polskiej myśli politycznej od upadku Powstania Styczniowego do XXI wieku, Szczecin 2009.
Copyright (c) 2021 Ariel Orzełek