Tom 19 (2013)

Spis treści

Commentationes et dissertationes

Metody badań archeologii podwodnej na przykładzie wraków znalezionych u wybrzeży Langwedocji i Prowansji PDF
Agnieszka Góralczyk 7–41
Letania more solito dicantur. Przyczynek do badań nad pobożnością maryjną wśród średniowiecznych dominikanów PDF
Piotr Oleś 43–57
Dominikanie krakowscy w księgach święceń biskupów poznańskich PDF
Krzysztof Kaczmarek 59–72
Średniowieczne i nowożytne testimonia sanctitatis Eufemii raciborskiej (zm. 1359) PDF
Grzegorz Kublin 73–90
Stanisław Lubomirski (1583–1649) – fundator wiśnickiego klasztoru Karmelitów bosych PDF
Andrzej Bruździński 91–117
Architektura i wyposażenie kościoła i klasztoru Karmelitów bosych w Wiśniczu PDF
Benignus Józef Wanat 119–132
Klejnot miasta zaginiony. Zarys dziejów krakowskiego kościoła Wszystkich Świętych do końca XVI wieku PDF
Katarzyna Walczak 133–158
Wokół staropolskich fundacji i benefaktorów Szkół Nowodworskich w Krakowie PDF
Tomasz Graff 159–176
Dzieje klasztoru Karmelitów bosych w Nowym Wiśniczu w latach 1630–2009 PDF
Zdzisław Gogola 177–194
Działalność klasztoru Karmelitów bosych w Wiśniczu (1630–1782) PDF
Szczepan T. Praśkiewicz 195–221
Rabacja chłopska 1846 roku w relacji ks. Jana Popławskiego z Niegowici PDF
Ewa Danowska 223–246
Ruch abstynencki w Wielkopolsce w latach 1840–1902 PDF
Izabela Krasińska 247–278
Lata gimnazjalne świętego Józefa (Biby) Bilczewskiego PDF
Konrad Meus 279–296
Wspomnienia bp. Adama Stanisława Krasińskiego: między rękopisem a publikacją PDF
Aldona Prašmantaitė 297–316
Wójta Józefa Putka droga do interdyktu. Konflikt między władzami gminnymi a proboszczem w Choczni w świetle dokumentów kościelnych PDF
Marcin Witkowski 317–337

Recensiones

Barbara Frale, Całun Jezusa Nazarejczyka. Przeł. Rawski Grzegorz. Kraków 2012, Wydawnictwo WAM, ss. 462 PDF
Karolina Sarkowicz 341–350
„Nie można zdradzić Ewangelii”. Rozmowy z abp. Ignacym Tokarczukiem. Oprac. Mariusz Krzysztofiński. Rzeszów–Kraków 2012, Wydawnictwo Instytutu Pamięci Narodowej w Rzeszowie, ss. 136, ilustr. PDF
Grzegorz Chajko 351–354

Activitas Facultatis

Sprawozdanie z działalności Koła Naukowego Studentów Instytutu Historii Sztuki i Kultury Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie w roku akad. 2012/2013 PDF
Magdalena Kuć 357–361