Autor - szczegóły

Rożnowska-Sadraei, Agnieszka, Polska

  • Tom 9 (2003) - Artykuły
    Theatrum Passio sancti Stanislai. Kilka uwag na temat roli katedry krakowskiej jako mauzoleum świętego Stanisława
    Abstrakt  PDF (English)