Autor - szczegóły

Skrodzka, Agnieszka, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Polska

  • Tom 22 (2016) - Commentationes et dissertationes
    Królewicz jezuitą, król opatem. Wątek „zakonny” w ikonografii Jana Kazimierza
    Abstrakt  PDF