Autor - szczegóły

Frey-Stec, Beata, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Polska

 • Tom 10 (2004) - Artykuły
  Łaskami słynący wizerunek Chrystusa niosącego krzyż z kościoła karmelitów bosych we Lwowie. Z badań nad recepcją grafiki w malarstwie polskim XVII w.
  Abstrakt  PDF
 • Tom 11 (2005) - Artykuły
  ​Geneza scen pasyjnych na kolumnie zwanej ​Boża Męka​ przed klasztorem kamedułów na Bielanach, czyli o popu​larności rycin ilustrujących ​Evangelicae Historiae Imagines ​Hieronymusa Natalisa
  Abstrakt  PDF
 • Tom 2 (1994) - Artykuły
  Przyczynek do zagadnienia symboliki róży. Dekoracja drzwi szafy brackiej w kościele podominikańskim w Klimontowie
  Abstrakt  PDF