Autor - szczegóły

Wanat, Benignus, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Polska

  • Tom 14 (2008) - Artykuły
    Ideowe i artystyczne wartości obrazu Matki Bożej, namalowanego przez Adolfa Hyłę, według projektu Sł. B. Pauli Zofii Tajber
    Abstrakt  PDF
  • Tom 10 (2004) - Varia
    Wykaz publikacji o. Benignusa Wanata OCD
    Abstrakt  PDF