Autor - szczegóły

Żywczak, Dorota, The Pontificial University of John Paul II in Krakow, Polska