Autor - szczegóły

Karpacz, Emilia, Uniwersytet Jagielloński, Polska

  • Tom 18 (2012) - Commentationes et dissertationes
    „Opłakane czasy” – epidemia dżumy w Krakowie w latach 1707–1710. Przyczynek do badań nad upadkiem królewskiego miasta
    Abstrakt  PDF