Autor - szczegóły

Danowska, Ewa, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Polska

  • Tom 19 (2013) - Commentationes et dissertationes
    Rabacja chłopska 1846 roku w relacji ks. Jana Popławskiego z Niegowici
    Abstrakt  PDF