Autor - szczegóły

Korpysz, Ewa, Muzeum Archidiecezji Warszawskiej, Polska

  • Tom 22 (2016) - Commentationes et dissertationes
    Zmiany w wyposażeniu architektoniczno-rzeźbiarskim klasztoru czerwińskiego w pierwszej połowie XVI wieku
    Abstrakt  PDF