Autor - szczegóły

Ziejka, Franciszek, Polska

  • Tom 17 (2011) - Commentationes et dissertationes
    „Perło konchy tych krain, witam was, Bielany!” (o odkrywaniu urody Bielan i tajemnic kamedułów)
    Abstrakt  PDF
  • Tom 6 (1999) - Recenzje
    Felix saeculum Cracoviae - krakowscy święci XV wieku. Materiały sesji naukowej - Kraków, 24 kwietnia 1997, pod red. K. Panusia i K. R. Prokopa, Kraków 1998, ss. 186
    Abstrakt  PDF