Autor - szczegóły

Ryba, Grażyna, Uniwersytet Rzeszowski, Polska

  • Tom 22 (2016) - Commentationes et dissertationes
    Kościół bernardynów w Rzeszowie. Mistagogia przestrzeni prowadzącej do wnętrza świątyni
    Abstrakt  PDF