Autor - szczegóły

Wołczański, Józef, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Polska

  • Tom 14 (2008) - Artykuły
    Siostry Barbary Żulińskiej CR wspomnienia o arcybiskupie Józefie Teodorowiczu
    Abstrakt  PDF
  • Tom 10 (2004) - Artykuły
    Memoriał metropolity lwowskiego obrządku łacińskiego Józefa Bilczewskiego o relacjach ukraińsko-polskich w Galicji (Małopolsce) w latach 1914-1920
    Abstrakt  PDF