Autor - szczegóły

Bulak, Jan, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Polska

  • Tom 23, Nr 2 (2017) - Commentationes et dissertationes
    Między panem wójtem i plebanem... Konflikt wójtowsko-plebański w latach 60. i 70. XIX wieku w podkrakowskiej wsi
    Abstrakt  PDF