Autor - szczegóły

Samek, Jan, Polska

 • Tom 3 (1996) - Artykuły
  Pamiątki i zabytki związane z księdzem Piotrem Skargą
  Abstrakt  PDF
 • Tom 3 (1996) - Artykuły
  Kazimierz Lesiowski, malarz franciszkański wieku XVII i problem artystów zakonnych w sztuce polskiej epoki baroku
  Abstrakt  PDF
 • Tom 8 (2002) - Artykuły
  Walory artystyczne i treści ikonograficzne kościoła i klasztoru bernardynów w Krakowie
  Abstrakt  PDF
 • Tom 6 (1999) - Artykuły
  Zabytki kultu świętego Wojciecha w Krakowie
  Abstrakt  PDF