Autor - szczegóły

Samek, Jan Sławomir, Polska

  • Tom 7 (2000) - Varia
    Opuscula et miscelánea. Bibliografia dzieł Prof. dr. hab. Jana Sławomira Samka
    Abstrakt  PDF
  • Tom 2 (1994) - Artykuły
    Problemy ochrony zabytków kościelnych w czasach tzw. realnego socjalizmu w Polsce
    Abstrakt  PDF