Autor - szczegóły

Dzik, Janina, Uniwersytet Rzeszowski, Polska

  • Tom 14 (2008) - Artykuły
    Obrazy o treściach mariologicznych w kaplicy Grobu Matki Boskiej w zespole Kalwarii Zebrzydowskiej. Z badań nad recepcją grafiki w malarstwie polskim XVII w.
    Abstrakt  PDF