Autor - szczegóły

Smołucha, Janusz, Akademia Ignatianum w Krakowie, Polska

  • Tom 23, Nr 1 (2017) - Commentationes et dissertationes
    Kulturowe i religijne znaczenie tradycji cyrylo- -metodiańskiej w Europie środkowo-wschodniej
    Abstrakt  PDF (English)
  • Tom 23, Nr 2 (2017) - Commentationes et dissertationes
    Ambrogio Contarini i jego podróż na Wschód. Okoliczności nawiązania kontaktów dyplomatycznych przez Wenecję i Polskę z Persją w drugiej połowie XV w.
    Abstrakt  PDF