Autor - szczegóły

Żmudziński, Jerzy, Polska

 • Tom 17 (2011) - Commentationes et dissertationes
  Wystrój malarski kaplic kościoła Kamedułów na Bielanach i jego znaczenie dla sztuki Krakowa 1. połowy XVII w. (kaplice Królewska i Delpacowska)
  Abstrakt  PDF
 • Tom 10 (2004) - Artykuły
  Fundacje artystyczne księżniczki bawarskiej Marii Klary Wittelsbach, w zakonie siostry Teresy Marii od św. Józefa (1608-1652), karmelitanki bosej w krakowskim klasztorze św. Marcina
  Abstrakt  PDF
 • Tom 22 (2016) - Commentationes et dissertationes
  “Prorok Eliasz na puszczy” w ołtarzu głównym kościoła karmelitów bosych w Czernej
  Abstrakt  PDF (English)