Autor - szczegóły

Sławińska, Joanna, Kraków, Polska

  • Tom 18 (2012) - Commentationes et dissertationes
    Najstarsze fazy kościoła parafialnego pod wezwaniem św. Małgorzaty i św. Stanisława w Żębocinie
    Abstrakt  PDF