Autor - szczegóły

Targosz, Karolina, Polska

  • Tom 10 (2004) - Artykuły
    Sola pulcherrima super solem - "nad słońce i nad miesiąc cudniejsza" (modlitwa maryjna z modlitewnika Gertrydy i modlitewnika Nawojki)
    Abstrakt  PDF