Autor - szczegóły

Blaschke, Kinga, Wyższa Szkoła Europejska im. ks. J. Tischnera w Krakowie, Polska

  • Tom 22 (2016) - Commentationes et dissertationes
    Pięciu braci męczenników. Pierwsi polscy eremici i ich kult
    Abstrakt  PDF