Autor - szczegóły

Duda, Krzysztof, Akademia Ignatianum w Krakowie, Polska

  • Tom 23, Nr 2 (2017) - Commentationes et dissertationes
    Przyczynek do historii nauki i kultury polskiej, czyli o odnalezionych archiwaliach Józefa Rostafińskiego (1850-1928)
    Abstrakt  PDF