Autor - szczegóły

Kaczmarek, Krzysztof, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska

  • Tom 18 (2012) - Commentationes et dissertationes
    Święcenia duchowieństwa przez biskupa krakowskiego Jana Rzeszowskiego (†1488)
    Abstrakt  PDF
  • Tom 19 (2013) - Commentationes et dissertationes
    Dominikanie krakowscy w księgach święceń biskupów poznańskich
    Abstrakt  PDF