Autor - szczegóły

Kaczmarek, Krzysztof, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska

  • Tom 24, Nr 1 (2018) - Commentationes et dissertationes
    Cztery świadectwa święceń duchownych z diecezji krakowskiej z XV i XVI wieku
    Abstrakt  PDF