Autor - szczegóły

Rzepka, Leszek, Polska

  • Tom 6 (1999) - Artykuły
    Odbudowa i przebudowa kościoła parafialnego św. Klemensa w Wieliczce w X IX w. i wkład finansowy Saliny w jego restaurację
    Abstrakt  PDF