Autor - szczegóły

Kotulska, Magdalena, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Polska

  • Tom 24, Nr 1 (2018) - Commentationes et dissertationes
    Przyczynek do dziejów ołtarza cechu sukienników w kościele farnym w Bieczu
    Abstrakt  PDF