Autor - szczegóły

Witkowski, Marcin, Wadowickie Centrum Kultury, Muzeum Miejskie w Wadowicach, Polska

  • Tom 19 (2013) - Commentationes et dissertationes
    Wójta Józefa Putka droga do interdyktu. Konflikt między władzami gminnymi a proboszczem w Choczni w świetle dokumentów kościelnych
    Abstrakt  PDF