Autor - szczegóły

Kluz, Paulina, Polska Akademia Nauk, Polska

  • Tom 22 (2016) - Commentationes et dissertationes
    Analogia ad legendum. Funkcja znaczeniowa, użytkowa i kompozycyjna dwóch ambon w kościele oo. Dominikanów w Lublinie
    Abstrakt  PDF