Autor - szczegóły

Nowakowski, Paweł F., Akademia Ignatianum w Krakowie, Polska