Autor - szczegóły

Tylec, Piotr, Biblioteka Diecezjalna w Sandomierzu, Polska

  • Tom 23, Nr 2 (2017) - Commentationes et dissertationes
    Inwigilacja duchowieństwa diecezji sandomierskiej w świetle dokumentu KW MO w Kielcach z dnia 6 X 1961 r.
    Abstrakt  PDF