Autor - szczegóły

Kot, Przemysław, Theologische Fakultät Paderborn, Niemcy

  • Tom 24, Nr 2 (2018) - Commentationes et dissertationes
    Program i projekty duszpasterskie Biskupa Wilhelma Pluty (1910 – 1986) w kontekście konfliktów z ówczesną władzą państwową i częścią duchowieństwa
    Abstrakt  PDF (Deutsch)