Autor - szczegóły

Dryja, Sławomir, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Polska

  • Tom 18 (2012) - Commentationes et dissertationes
    Najstarsze fazy kościoła parafialnego pod wezwaniem św. Małgorzaty i św. Stanisława w Żębocinie
    Abstrakt  PDF
  • Tom 21 (2015) - Commentationes et dissertationes
    Dawni mieszkańcy Garbar w ujęciu biokulturowym
    Abstrakt  PDF (English)