Autor - szczegóły

Tokarz, Stanisław, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Polska

  • Tom 20 (2014) - Animadversioness
    Klerycy z Administratury Apostolskiej w Czeskim Cieszynie studiujący na Wydziale Teologicznym Cyryla i Metodego w Pradze
    Abstrakt  PDF