Autor - szczegóły

Tracz, Szymon, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Polska

  • Tom 24, Nr 1 (2018) - Commentationes et dissertationes
    Zachowane baldachimy procesyjne na terenie Małopolski z wieku XVII i XVIII
    Abstrakt  PDF