Autor - szczegóły

Fitych, Tadeusz, Polska

  • Tom 7 (2000) - Artykuły
    Korespondencja intemuncjusza Antonio Francesco Cirioli z Sekretariatem Stanu w przededniu sejmu zwyczajnego w Warszawie w 1632 roku (cz. II)
    Abstrakt  PDF
  • Tom 6 (1999) - Artykuły
    Korespondencja internuncjusza Antonio Francesco Cirioli z Sekretariatem Stanu w przededniu sejmu zwyczajnego zwołanego w Warszawie w 1623 roku
    Abstrakt  PDF