Autor - szczegóły

Kopyś, Tadeusz, Uniwersytet Jagielloński, Polska

  • Tom 18 (2012) - Commentationes et dissertationes
    Polityka Jana Pawła II wobec Kościołów za żelazną kurtyną w drugiej połowie lat osiemdziesiątych XX wieku
    Abstrakt  PDF
  • Tom 14 (2008) - Artykuły
    Współpraca katolików świeckich w Polsce i na Węgrzech w latach 60. XX wieku
    Abstrakt  PDF