Autor - szczegóły

Gałuszka, Tomasz, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Polska