Autor - szczegóły

Węcławowicz, Tomasz, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Polska

  • Tom 9 (2003) - Artykuły
    Schody na Skałkę. Z zagadnień ikonografii męczeństwa św. Stanisława Biskupa
    Abstrakt  PDF